Xavier Ramis Otazua

Portaveu del PSIB-PSOE a l’ Ajuntament d’ Inca

De com el PP Inquer oculta les dades reals del deute municipal.

xramis | 20 Febrer, 2007 08:36

Una vegada més, ha quedat constància que pels representants del PP inquer tot val i s’aferren a un error material a les dades d’una estadística elaborada pel Consell Insular per intentar convèncer als ciutadans d’Inca  de que el nostre municipi es un dels menys endeutats per habitant.

 

No podem creure que l’equip de govern del PP desconegui que el deute real del municipi d’Inca a finals del 2005 no era de 6 milions d’euros, tal com figura a l’estudi,  si no de 9,5 milions d’euros, perquè encara que la regidora d’Hisenda es passi 4 del 5 dies laborals a Madrid segur que té una mínima informació dels comptes local.

 

Per tant, hem d’entendre que regidors del PP han aprofitat d’un forma interessada una errada, amagant la realitat als ciutadans d’Inca,  per intentar enganar als ciutadans i vendre com una bona gestió econòmica del batle Pere Rotger; quan les dades reals demostren tot el contrari. 

 

D’aquesta manera, i amb el deute real a finals del 2005 que era de 9.545.674,- €, resulta que el deute per habitant superava els 352 € ;  fet que suposa que els inquers encara tenen el trist honor d’ocupar el sisè  lloc per endeutament entre els 53 municipis de l’illa.  El mateix lloc, ocupem per endeutament absolut únicament superats per Calvià, Santanyi, Lluchmajor, Manacor i Marratxí, casualment tots els governats pel Partit Popular.

 

Precisament aquesta legislatura del PP a Inca ve marcada per tres dades que demostren d’una forma irrefutable el fracàs de la política econòmica del PP:

 ·         Durant el darrer exercici, segons dades del Consell Mallorca, Inca ha estat el cinquè municipi de Mallorca on més s’han incrementat els impostos, un 24,57 %. Durant aquesta legislatura el impostos i taxes municipals han augmentat un 44% de mitja, la xifra més alta de tota la història d’Inca.·         El deute actual supera els 11 milions d’euros, concretament 11.055.674,- €, quan fa 12 anys el deute municipal era pràcticament zero.·         La qualitat de vida dels inquers s’ha vista reduïda segons diferents enquestes, principalment per problemes de neteja, manteniment dels serveis públics i circulatoris.Aquesta situació contrasta amb el lema que el PP va defensar durant les darreres eleccions “Més seguretat, Menys impostos”; per tant sobren les paraules per definir una gestió que incrementant un 44% el impostos municipals, s’endeuta en més de 11 milions d’euros i empitjora a la vegada la qualitat de vida dels ciutadans.

Incompliment reiterat del les ordenances municipals per part del PP d'Inca

xramis | 16 Febrer, 2007 08:13

 

Una vegada més l’equip de govern del PP d’Inca es vota les ordenances municipals  de renous i obres, tal com ja ho va fer amb les obres del pas soterrat de les vies del tren i permet la realització d’obres durant el vespre del cap de setmana.

 

Cal fer memòria de les molèsties que varen produir les obres de soterrament del carrer Germanies als veïnats de la zona, al treballar dia i nit durant setmanes provocant que els més afortunats es desplacessin a les seves segones residències durant el temps que es va prolongar les obres. 

 

Els problemes que esta produint aquestes obres son constants tan pels residents com pels locals comerciants que han vist reduït les seves ventes en més d’un 60%, segons  fonts consultades, sense que el PP hagi fet res per pal·liar aquesta situació que es prolongar des de fa mes d’un any i mig.

 

Curiosament des l’equip de govern del PP des fa alguns mesos s’han donat ordres per interposar denuncies i les corresponents sancions als constructors privats que incompleixen l’horari de treball estipulat a l’ordenança municipal.

 

Precisament l’ordenança municipal de renous redactada i aprovada pel PP, suposa un control estricte dels horaris permesos per la realització d’obres, concretament únicament permet la realització d’obres en el termini compres entre les 8h. i les 13 h i de les 15h a les 20 h. únicament els dies laborals prohibint expressament els treballs de construcció en horaris nocturns, els dissabtes i dies festius.  

 

Malgrat això, les molèsties col·laterals que esta produint aquesta obra des de fa mesos s’intenten minimitzar per part del batle Pere Rotger, qui per altre part no ha tingut cap remordiment per firmar diversos decrets autoritzant a l’empresa constructora a incomplir l’ordenança municipal vigent.

El cas més clar va ser el tancament del centre d’Inca a conseqüència de la instal·lació de les grues d’aquesta obra quant també es trobava tancada l’artèria principal de la ciutat per les obres de substitució de la xarxa de fecals produint un col·lapse circulatori en tota la ciutat al que per altre part ja en te acostumat aquest equip de govern.  

9 de 10...

xramis | 14 Febrer, 2007 08:55

Javier Alarcón respecta però no entén la resolució judicial que arxiva una nova denuncia contra la ex-alcaldesa de Calvià Margarita Najera; a la vegada que anuncia que esta molt dolgut personalment pel plante del PSIB-PSOE a intervenir en qualsevol programa de aquesta empresa publica IB3.  

A la vegada que intenta cobrir el forat deixat per l’absència socialista en els programes de l’empresa publica amb la presencia de qualque representant de l’esquerra mallorquina; això si prèviament els fontaners d’aquesta emissora ha tingut que excavar prèviament aquest forat on fins ara únicament existia una autopista de una sola direcció.  

Sols una persona amb la força de voluntat de Margarita podia dur amb la dignat que ho ha fet la campanya mediática que durant els cinc darrers se ha fet en contra seva. 

El dany fet no té volta enrere, únicament queda una dada, fins el moment, 9 de les 10 denuncies interposades contra Najera han estat arxivades abans de jutjar-les i només una es troba pendent de resolució judicial. 

Mentre tant els líders del PP se aferren a un clau ardent que finalment els cremarà a les mans. Quin argument utilitzarà ara el PP per defensar-se davant els abusos dels seus batles de Andratx, Santa Margalida, Sant  Josep, Felanitx, Ses Salines, etc.., d’acord amb aquella antiga màxima  la millor defensa es l’atac?

 Enhorabona Margarita !

La desídia del PP inquer retarda les obres de la nova escola en més 4 mesos..

xramis | 13 Febrer, 2007 14:03

A pesar de les declaracions fetes pels dirigents locals del PP els informes emesos per diferents institucions demostren d’una forma irrefutable que l’equip de govern va fe cas omís dels requeriments que els sol·licitaven la realització de diverses obres abans del mes de juny. Així, el director tècnic del IBISEC, sr. Domingo Llull, va dirigir una comunicació al ajuntament d’Inca en la que advertia al ajuntament que era del tot necessari que a principis del més de juny, es retiressin tots els elements que graven el solar, recordant que de no ser així no es podria signar l’acta de replanteig i per tant es produiria la demora de les obres.

Afegint que s’adjuntava plànol on es podia comprovar que la línia de mitja tensió que creua el solar, afectant a tres límits del solar, es un impediment per la instal·lació de grues d’obra. No obstant això dia 25 d’agost , una vegada posada la primera pedra del nou centre escolar,  es varen reunir a l’obra el director tècnic del IBISEC, el tècnic director de les obres i el representant  de l’empresa constructora  per emetre l’acta de replanteig resultant negativa aquesta acta motiu pel que es va indicar que no es podien començar les obres. 

En aquest escrit es reiteraven les circumstàncies que impedien la realització de les obres entre les que destacaven la supressió de la línea eléctrica de mitja tensió, el proveïment dels serveis mínims d’urbanització definició de rasants, alineacions del solar, servei d’aigua, energia elèctrica previ soterrat la línia de mitja tensió. Més clar resulta el darrer paràgraf, on el Institut Balear d’infraestructures adverteix a  l’equip de govern “Es hora de començar a fer feina. Li demanem que designi a qualque persona, amb poder abastament... per tal d’acceptar: a) la despesa del desbrossament ..b) doni conformitat a les alineacions.           

  Tot apunta que l’equip de Govern inquer ha volgut mantenir un pols amb els representants de la Conselleria d’Educació, provocant un nou conflicte institucional motivat per les despeses de les obres que finalment els responsables municipals han decidit abonar desprès, d’ocasionar aquest nou retràs de les obres i perill pels treballadors.

 I es ara quan des de el PP s’acusar al PSOE de voler aturar les obres quan el retràs de les obres es deu única i exclusivament a la seva deixadesa e incompetència. Pel que fa a les manipulacions fotogràfiques, això només o poden pensar els autors dels fotomuntatges que es varen veure a l’exposició Inca Avui  o els que es membres del equip de govern que ni viuen a Inca, ni estan on haurien d’estar...

El PP augmenta les places d’aparcaments per discapacitats...

xramis | 09 Febrer, 2007 09:26

Realment es una bona noticia que des de l’ajuntament es pensi amb els discapacitats i es faciliti la seva mobilitat per la nostra ciutat; per que una de les grans avantatges de viure en societat es precisament donar la possibilitat a tots els ciutadans a poder viure en igualtat de condicions.  

 Per tant, seria el moment oportú de donar l’enhorabona al equip de govern de l’ajuntament d’Inca, si no fos per que aquesta actuació te una finalitat més publicitària que altre cosa.

 En aquest sentit, des de principis d’aquesta legislatura des de el PSOE venim recordant, al equip de govern, que la llei 3/93 de Supressió de Barreres Arquitectòniques obligar a les corporacions municipals ha suprimir les barreres arquitectòniques als espais públics, carrers, zones verdes, edificis públics i mitjans de transport abans de dia 21 de maig de 2008.  No obstant això i a pesar les esmenes presentades pel grup municipal socialista tant als pressuposts  locals com autonòmics no es va incloure cap previsió econòmica per anar eliminant aquestes barreres que dificulten la mobilitat de les persones discapacitades, tal com prescriu l’art. 14 del decret 20/03 de supressió de barreres arquitectòniques. No tan sols això, si no que el batle d’Inca no va tenir cap contemplació a la hora de votar en contra de la nostra proposta de que el govern Balear contemples als seus pressupost una partida econòmica per eliminar les barreres arquitectòniques  a la nostra ciutat.        Però els incompliments en aquesta matèria, per part del equip de govern del PP,  son reiterats ja que no s’ha remes al Consell Assessor per la millora de l’accessibilitat depenent del Consell Insular el catàleg d’espais lliures d’us públic i edificis municipals segons lo especificat al art. 48 del Decret 20/03 de Supressió de Barreres Arquitectòniques, ni s’han resolt les deficiències que va notificar aquesta organisme a l’any 2004. 

Per tan crec que es necessari un poc més de humilitat i molt més recursos  i voluntat per que tots els ciutadans tinguem els mateixos drets i facultats a l’hora de viure a Inca.   

«Anterior   1 2 3 ... 31 32 33 34 35 36 37  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb